ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: lekarz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze

Data udostępnienia: 2017-03-01

Ogłoszono dnia: 2017-03-01 przez Beata Bernaciak

Termin składania dokumentów: 2017-03-08 10:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wszyscy oferenci powinni prowadzić działalność zgodną z ustawą o działalności leczniczej we właściwym zakresie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej – w zakresie opieki lekarskie

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-08 10:00:00
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na 2017 rok  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: stacjonarna opieka paliatywno - hospicyjna” do dnia  8 marca 2017 r. do godz.  10.00 w pokoju Nr 5 HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw.

VII. Informacje dodatkowe:

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2017r. o godz. 10.15 w siedzibie HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, przy ul. Zyty 26, w pokoju nr 5.
Niezwłocznie po otwarciu ofert, oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Dyrektora HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw . Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
 
Dyrektor HOSPICJUM im. Lady Ryder of Warsaw zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony