ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Hospicjum – mgr Anna Kwiatek
Z-ca dyrektora ds. medycznych -lek. med.  Elżbieta Król
Kierownik oddziału – lek. med. Grzegorz Loroch
 
 

mgr Monika Karolewicz - pielęgniarka oddziałowa Hospicjum

Do zadań pielęgniarki oddziałowej należy:
 
 • Układanie comiesięcznego rozkładu pracy pielęgniarek i salowych w formie grafiku
 • Naliczanie ilości godzin pracy w godzinach nocnych i świątecznych
 • Przydzielanie zadań personelowi do wykonania dla zapewnienia kompleksowej opieki
 • Zapewnienie wzorów dokumentacji pielęgniarskiej i lekarskiej
 • Dbanie o zaopatrzenie Hospicjum w potrzebny sprzęt, leki, i materiały poprzez informowanie Dyrektora o istniejących brakach i potrzebach
 • Ekonomiczny nadzór nad powierzonym sprzętem , środkami medycznymi i lekami
 • Wydawanie opiatów i innych środków silnie działających, prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów tych środków
 • Zastępowanie Dyrektora Hospicjum w razie dłuższej nieobecności
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej
 • Przestrzeganie przepisów bhp.  ppoż
 • Nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z kontraktowaniem usług medycznych
 • Nadzór i ewentualna pomoc przy pielęgnacji chorych oraz zaspokajanie potrzeb chorego
 • Dbanie o edukację podległego personelu (kursy, specjalizacje, szkolenia w tym zakładowe, udział w konferencjach itp.)
 • Czuwanie nad aktualizacją instrukcji obowiązujących w Hospicjum - dot. kontroli sanepidu, ppoż. itp.
 • Prowadzenie kasy tj. przyjmowanie wpłat na kwitariusz (dobrowolne od sponsorów)
 • Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania kwitariuszy przychodowych, czeków gotówkowych, KP i KW
 • Wpłata gotówki do banku i podejmowanie gotówki z banku
 • Prowadzenie raportów kasowych
 • Wypłata rachunków i delegacji, umów zleceń o dzieło, wynagrodzeń na podstawie dokumentów źródłowych po uprzednim sprawdzeniu przez Dyrektora i głównego księgowego
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Hospicjum

Gabryela Ladaczyńska - główna księgowa

Główny księgowy Hospicjum prowadzi sprawy finansowe placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Do zadań głównego księgowego należy:
 • prowadzenie i nadzorowanie działalności ekonomiczno-finansowej Hospicjum,
 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • analiza wykorzystania środków pieniężnych przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
 • przygotowanie projektu budżetu na następny rok,
 • prawidłowe naliczanie i sporządzanie list płac wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, macierzyńskich, porodowych, pogrzebowych, świadczeń rehabilitacyjnych wg aktualnie obowiązujących przepisów,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie kart wynagrodzeń, wraz z przechowywaniem dokumentacji płacowej,
 • ustalanie rozliczeń podatku od wynagrodzeń, pobieranie przedpłat oraz rozliczanie roczne,
 • udzielanie kontrasygnaty przy czynnościach prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bernaciak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bernaciak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-30 15:34:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Serwis WWW
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-30 15:39:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Serwis WWW
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-06 13:17:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »